Should Fixing Outdoor Kitchen Take 3 Steps?

Should Fixing Outdoor Kitchen Take 3 Steps?

יצירה מחוץ מרחבים היא אמנות. פרופר התקנה והפעיל רבים מכשירים השתמשו עבור ב ספציפי שטחתי משחק מכריע פונקציה ב שיפור זה. הם לא רק להוסיף קסם אל נראה אולם גם להפוך את מיקום טוב יותר שנעים לחיות אחד.

כשאנחנו לדון חיצונית במטבח , את הראשון הדבר שמכה בתודעתנו היא מחוץ גריל שבו מטבח יש כדי להיות הוקם. הדברים הבאים אשר פעלו הם אבזרים התאורה מחוץ אזור המטבח התקנים. משתפי אנחנו לנצל ב מקורה אזור בישול הם מאוד שונות מאלה הדרוש עבור להליכה בחוץ אזור בישול

חשוב דרישות עבור להליכה בחוץ בישול בשטח.

. חיצונית Grill- בחוץ צורות גריל אבן יסוד מבנה עבור ברביקיו או פיקניק. אם רוצה את התקנים כדי להתאים שלך תוכנית התקציב בחר גז מחוץ הגריל או מחמיא עומד חוצות גריל ב מקום של נפרד . התקנים

. חיצונית sink- רציף אספקת המים חיוני פונקציה אשר כל אזור בישול דורש שיהיה. חיצוני כיורים זמינים על מעצב device חנויות עשויים שונים חומרים כי חליפה את מחוץ אווירה . במקום שימוש מים קרים לעצב משקע כראוי.

בחוץ מקרר - בין אם מדובר . קיץ או מטבחים לגן עונת חורף מקרר הוא חיוני אזור בישול device אשר כולם מנצל. התאמה אישית את חוצות שטח כזה באופן כי ביותר של התקנים. יכול להיות בכושר לתוך עקומות וחריצי

מגוון של מחוץ מקררים הם זמין בשוק אתה יכול בחר . שגרת אחד פלדה מכוסה אחד הוא מומלץ כפי שהוא אמצעי הגנה את התקנים מ קורוזיה וחלודה.